Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Μη φοβάσαι, μίλα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Μη φοβάσαι, μίλα

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού καθώς επίσης η ανάδειξη και υιοθέτηση τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

Το πρόγραμμα έχει βιωματικό χαρακτήρα και στηρίζεται σε έκθεμα του Μουσείου. Μέσα από τους ήρωες του προγράμματος τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν και να αποδώσουν με δημιουργικό τρόπο, πέρα από στερεότυπα, τους ρόλους του θύτη, του θύματος και του παρατηρητή, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση του εαυτού τους.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και συνάδει με τους στόχους του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Αγωγής Υγείας

Ημέρες προγραμμάτων: Τρίτη, Πέμπτη
Ώρες έναρξης: 8:30 π.μ. και 10:30 π.μ.
Διάρκεια προγραμμάτων: 1 ώρα και 30 λεπτά
Αριθμός παιδιών: Το μουσείο σε κάθε πρόγραμμα μπορεί να φιλοξενήσει ένα τμήμα παιδιών (μέχρι 25 παιδιά)
Ηλικίες παιδιών: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου
Αντίτιμο Συμμετοχής: 3€

Πληροφορίες και κρατήσεις: 22349434, 99339686, 99741302
* Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 χρονών