Για το μουσείο

Τι είναι το Παιδικό Μουσείο Ρότα

Στην καρδιά της Λευκωσίας, σε ένα διατηρητέο διώροφο, το Παιδικό Μουσείο Ρότα προτείνει ένα εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

Προφίλ του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Παιδικό Μουσείο Ρότα ιδρύθηκε στις 23 Ιουνίου του 2010 και τη διαχείριση του έχει αναλάβει ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Φιλοσοφία του Μουσείου

Το μουσείο βασίζεται στη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη που θέλει το σχολείο να ανοίγεται προς την κοινωνία και την εκπαίδευση να πραγματώνεται σε χώρους και από φορείς πέραν του σχολικού περιβάλλοντος.