Φιλοσοφία του Μουσείου

Το μουσείο βασίζεται στη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη που θέλει το σχολείο να ανοίγεται προς την κοινωνία και την εκπαίδευση να πραγματώνεται σε χώρους και από φορείς πέραν του σχολικού περιβάλλοντος.

 

Η μουσειακή αγωγή αποτελεί μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης που μπορεί να προσφέρει βιωματικές εμπειρίες και γνώσεις με στόχο την καλύτερη αντίληψη του χώρου και του χρόνου.

Η αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα-συλλογές του Μουσείου (Hands On) ενθαρρύνει τη συμμετοχή με όλες τις αισθήσεις. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη γνώση με το δικό τους ρυθμό, εξοικειώνονται με την έρευνα και κατανοούν καλύτερα τον κόσμο και τον εαυτό τους.