Τι είναι το Παιδικό Μουσείο Ρότα

Στην καρδιά της Λευκωσίας, σε ένα διατηρητέο διώροφο, το Παιδικό Μουσείο Ρότα προτείνει ένα εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

‘Ενα μοναδικό μουσείο για παιδιά που χρησιμοποιεί τα εκθέματά του, το παιχνίδι και το παραμύθι για να προσφέρει βιωματικές γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες διεγείρουν τη περιέργεια, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο τα παιδιά καλούνται σ’ ένα ταξίδι εξερεύνησης και αυτογνωσίας για μια μουσειακή εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα…

Το Παιδικό Μουσείο Ρότα ιδρύθηκε το 2010 από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με στόχο να αποτελέσει ένα φορέα άτυπης εκπαίδευσης και να προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες δημιουργικής δράσης για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς .

Πρόκειται για ένα θεσμό που έχει καθιερωθεί στο χώρο της Ευρώπης και της Αμερικής και στοχεύει στη συναισθηματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα από τη διαδραστική επαφή τους με εκθέματα που αφορούν στο περιβάλλον, τα συναισθήματα, την ιστορία, τον πολιτισμό, την επιστήμη, την τεχνολογία.

Η κύρια διαφορά του από τα «συμβατικά» μουσεία είναι ότι εστιάζει στον εκπαιδευτικό του ρόλο, στον επισκέπτη και στα διαδραστικά εκθέματα, και όχι στην έκθεση και συντήρηση των συλλογών.