Προφίλ του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Παιδικό Μουσείο Ρότα ιδρύθηκε στις 23 Ιουνίου του 2010 και τη διαχείριση του έχει αναλάβει ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Το Ίδρυμα Παιδικό Μουσείο Ρότα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ιδρύθηκε στις 23 Ιουνίου του 2010 και τη διαχείριση του έχει αναλάβει ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Το Δ.Σ. εγκρίνει τον προγραμματισμό, τις διαχειριστικές πράξεις και τις δραστηριότητες του ιδρύματος. Την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων καθώς και την οικονομική διαχείριση του Μουσείου έχει η διευθυντική ομάδα. Η εμψύχωση των προγραμμάτων γίνεται από εκπαιδευτικούς ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα το έργο του Μουσείου στηρίζεται από ειδικούς επιστήμονες και σχεδιαστές εκθέσεων.

 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

 

Πρόεδρος: Στάλω Σαββίδου - Εκπαιδευτικός
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Χαριδήμου - Εκπαιδευτικός
Γραμματέας: Ελένη Γιωρκάτζη - Πολιτικός Επιστήμονας
Ταμίας: Αντρέ Ζιβανάρη - Εικαστικός
Μέλη:

Σούλα Ζαβού - Εκπαιδευτικός - Πολιτικός Επιστήμονας

Κωσταντίνος Κωνσταντίνου - Καθηγητής Φυσικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου

Χαράλαμπος Βρασίδας - Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CARDET (Center of the Advancement of Research and Development in Educational Technology)

 

 
Διεύθυνση Μουσείου:

Στάλω Σαββίδου

Αναστασία Χαριδήμου

Εμψύχωση Προγράμματος:

Θοδωρής Κωστιδάκης - Μουσειοπαιδαγωγός

Μαρία Κυριάκου - Εκπαιδευτικός - Ψυχολόγος

 

Συνεργάτες:

Μάρθα Βασιλειάδου - Iστοσελίδα & Γραφιστική επιμέλεια